+420 224 311 892-4, +420 233 089 452-5
info@vamar.cz
 • celní deklarace
 • uskladňování v celním skladu
Poskytujeme  komplexní celní služby s využitím zjednodušených celních postupů, pro spojení s Celním úřadem je využíváme  elektronickou komunikaci,  zpracováváme výkazy Intrastat.  Ve spolupráci s našimi externími partnery jsme schopni Vám poradit a zajistit vyřízení celních formalit v zemích EU i mimo ni a to jak pro importní tak i pro exportní zásilky včetně možnosti uložení zboží v celním skladu.

CELNÍ SLUŽBY
 • vystavování importních, tranzitních a exportních celních prohlášení (jedná se o elektronické doklady v rámci dovozu zboží a doklady s označením EX, T1 a T2) Vystavování dokladů o původu nebo statusu zboží (doklady EUR.1, A.TR)
 • zajišťování celního dluhu ve všech celních režimech
 • uskladňování v celním skladu
 • propouštění zboží do dalších režimů s hospodářským účinkem
 • vyplňování karnetu TIR, ATA
 • vykazování údajů v rámci Intrastatu
 • zajištění EORI čísla
 • poradenské služby
Uskladňování v celním skladu Níže uvádíme některé výhody celního skladu:
 • Není  povinnost  při dovozu zboží ihned platit CLO, DPH a spotřební daň
 • Postupné propouštění zboží do volného oběhu
 • Snadný reexport zboží beze ztrát za odvedené CLO a bez zdlouhavého vracení DPH státem
Nezávazná poptávka: